Оцінка результатів впровадження інтервенції самотестування в рамках проєкту «Мережа самотестування (HealthLink)»

Evaluation of the results of implementation of the self-testing intervention within the framework of the project "HealthLink"

Термін реалізації

21.04.2023 – 20.09.2023

Головний дослідник

Ганна Метелюк

Замовник

БО «100% ЖИТТЯ»

Мета проєкту

Провести оцінку результатів впровадження інтервенції самотестування (СТ).

Цілі та завдання

Дослідницькі завдання кількісного компоненту:
1. Опис портрету клієнта інтервенції самотестування (ключові групи (КГ) та загальне населення).
2. Порівняння ефективності моделей СТ в рамках проекту.
3. Опис тенденцій поширення тестів онлайн на сайті https://prozdorovia.in.ua.
4. Визначити, чи вплинула інтервенція поширення оральних тестів на посилення індексного тестування (ІТ) – тріангуляція з результатами якісного компоненту.

Дослідницькі завдання якісного компоненту:
1. Вивчити доступність та прийнятність СТ серед різних груп населення, в тому числі і серед КГ.
2. Проаналізувати та надати рекомендації щодо впровадження інтервенцій з СТ на ВІЛ серед осіб з високим ризиком інфікування.
3. Описати бар’єри та кращі практики у перенаправленні клієнтів на перетестування та супроводу до АРТ у випадках реактивного результату.
4. З’ясувати ставлення провайдерів та клієнтів до послуги СТ на ВІЛ як до інноваційного підходу, який може сприяти розширенню охоплення тестуванням КГ, загального населення та їх партнерів в контексті впливу на епідемію ВІЛ-інфекції. Тріангуляція з результатами кількісного компоненту.
5. Проаналізувати вплив СТ на ВІЛ на попит на наявні послуги з профілактики для осіб з негативним результатом.
6. Визначити вплив СТ на ризиковану поведінку клієнтів.

Догори