Психічне здоров’я ключових груп: потреби і можливості отримання відповідних послуг в умовах війни в Україні

Mental health of key populations: needs and opportunities for receiving appropriate services in the context of war in Ukraine

Термін реалізації

08.06.2023 – 21.09.2023

Головний дослідник

Костянтин Думчев

Замовник

МБФ «Альянс Громадського Здоров’я»

Мета проєкту

Визначити основні шляхи та механізми залучення ЛВНІ, СП, ЧСЧ, ТЛ до отримання послуг з психічного здоров’я, а також надати рекомендації з налагодження взаємодії між представниками спільнот, ВІЛ-сервісними НУО та провайдерами послуг у сфері психічного здоров’я.

Цілі та завдання

1. З’ясувати загальне сприйняття ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ послуг у сфері психічного здоров’я та готовність їх отримувати у різних провайдерів, зокрема сімейних лікарів;

2. Визначити існуючі та затребувані послуги у сфері психічного здоров’я для ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ, зокрема від ВІЛ-сервісних НУО;

3. Встановити існуючі способи подолання стресу або сильної знервованості ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ, а також обізнаність про способи самодопомоги у разі потреби;

4. Виділити основні бар’єри та фактори, що сприяють зверненню ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ за послугами у сфері психічного здоров’я;

5. Визначити провайдерів послуг у сфері психічного здоров’я, які надають їх представникам загального населення на безкоштовній основі, та оцінити сприйняття та готовність надання таких послуг ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ,

6. З’ясувати з існуючі можливості ВІЛ-сервісних НУО в наданні послуг у сфері психічного здоров’я для ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ, зокрема виклики, що виникають в контексті цього, та їх сприйняття та готовність співпрацювати з профільними провайдерами;

7. Надати рекомендації щодо оптимізації механізму взаємодії між ЛВНІ, СП, ЧСЧ та ТЛ, ВІЛ-сервісними НУО та провайдерами послуг у сфері психічного здоров’я для покращення доступу представників ключової групи до підтримки психічного здоров’я.

Догори