Вплив війни на ЗОЗ первинної ланки, які надають ВІЛ-сервіси

The impact of war on primary health care facilities providing HIV services

Термін реалізації

26.10.2022 – 25.08.2023

Головний дослідник

Олена Карагодіна

Замовник

БО «100% ЖИТТЯ»

Мета проєкту

Оцінити потреби ЗОЗ первинної ланки для забезпечення безперервності надання послуг у сфері ВІЛ-інфекції в Україні у різних регіонах України під час війни.

Цілі та завдання

Дослідницькі завдання якісного компоненту:
1. Описати вплив війни на спроможність надання ЗОЗами первинної ланки послуг з профілактики, лікування, догляду і підтримки ЛЖВ у розрізі областей.
2. Визначити, категоризувати, пріоритезувати та оцінити, існуючі, в тому числі нові потреби, надавачів медичних послуг у сфері ВІЛ під час війни в Україні.
3. Визначити та оцінити потенційні потреби, які можуть виникнути у майбутньому у надавачів послуг ЛЖВ в різних регіонах України під час та після війни.
4. Описати можливі сценарії реагування на задоволення поточних та майбутніх потреб надавачів послуг ЛЖВ в різних регіонах України під час війни.
5. Розробка інструментів для кількісного формалізованого збору даних щодо існуючих потреб у ЗОЗ первинної ланки.

Дослідницькі завдання кількісного компоненту:
1. Оцінити існуючі прогалини та потреби в ЗОЗ первинної ланки, які потенційно можуть бути вирішені за підтримки ВІЛ-сервісних проєктів.
2. Проаналізувати потреби ЗОЗів первинної ланки для підготовки варіантів пакетів технічної допомоги для забезпечення впровадження активностей проєкту.
3. Сформувати пакет необхідної технічної допомоги задля забезпечення безперервного впровадження послуг з профілактики, лікування, догляду і підтримки ЛЖВ (тестування на ВІЛ, самотестування, ПРЕП тощо) в ЗОЗ первинної ланки, що надають ВІЛ-послуги в проєкті HealthLink.

Догори