Оцінка оптимізації АРТ на національному рівні

Assessment of ART optimization at the national level

Термін реалізації

14.02.2019 – 31.12.2019

Головний дослідник

Костянтин Думчев

Замовник

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Мета проєкту

Оцінити ефектвність схем, в основі яких є долутегравір (далі-DTG), для пацієнтів, які тільки починають отримувати лікування ВІЛ(АРТ). Дослідити ефективність переходу людей, що живуть з ВІЛ на DTG з інших схем лікування.

Порівняти якість життя та задоволеність від лікування пацієнтів, які отримують лікування за схемами на основі DTG, та пацієнтів, які перебувають на інших схемах лікування.

Цілі та завдання

  1. Оцінити якість рутинних джерел даних, первинних медико-облікових записів порявнявши їх з даними наявними в електронній базі МедІнфоСервіс.
  2. Описати, як трансформації в сфері охорони здоров’я та контекстні умови впливають на досвід України щодо принципів оптимізації надання АРТ.
  3. Кількісно описати та якісно пояснити прогрес у поширенні схем на основі DTG серед пацієнтів, які ще не отримували АРТ, та пацієнтів, які вже вже отримували АРТ за іншими схемами лікування першої лінії.
  4. Описати відмінності на регіональному рівні, на рівні окремих установ/медичних закладів та надавачів послуг/лікарів.
  5. Оцінити показники здоров’я, зокрема досягнення рівня зниженого вірусного навантаження.
  6. Описати наявність та частоту виявлення побічних ефектів пов’язаних з використанням схем DTG (серед груп, що вже отримували АРТ та тих, хто тільки починає лікування) в порівнянні з іншими схемами лікування першої лінії.
  7. Порівняти якість життя пацієнтів, та їх задоволеність від лікування в залежності від схем лікування (на основі DTG в порівнянні з іншими схемами першої лінії).
Догори