Опубліковано звіт за результатами дослідження «Оцінювання стигми щодо туберкульозу в Україні»

Основною метою дослідження було оцінити, якою мірою стигма, пов’язана з ТБ, є бар’єром доступу до послуг з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу і надання цих послуг, а також розробити рекомендації щодо подолання ТБ стигми в країні.

Дослідження виконувалось ТОВ «Європейський інститут політики громадського здоров’я» на замовлення БО «100% Життя» у співпраці з Центром громадського здоров’я МОЗ України та БО «TBpeopleUkraine», за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

У дослідженні вивчалася думка та досвід п’яти цільових груп: людей з ТБ, членів сімей людей з ТБ або їхніх близькі, представників громад, медичних працівників та зацікавлених осіб (менеджерів програм по боротьбі із туберкульозом на міжнародному, національному та регіональному рівнях, правознавців, політиків, ЗМІ, донорів и тощо). 

Результати дослідження надають важливу для країни інформацію щодо рівнів та розміру стигматизації стосовно ТБ, яка може використовуватися для розробки інтервенцій, спрямованих на усунення нерівного доступу до послуг у сфері охорони здоров’я для людей з ТБ та забезпечення людино—орієнтованого підходу у профілактиці, діагностиці та лікуванні туберкульозу.

Кірьязова Т., Середа Ю., Пикало І., Семьоркіна О., Єлєнєва І., Клименко О., Денисенко В. Оцінювання стигми щодо туберкульозу в Україні. 100% LIFE, 2021 (UA)

Kiriazova T., Sereda Y., Pykalo I., Semorkina O., Yeleneva I., Klymenko O., Denysenko V. TB Stigma Assessment in Ukraine. 100% LIFE, 2021 (EN)

Догори