Адаптація посібника-помічника для прийняття рішень щодо розкриття власної інформації з метою покращення результатів лікування ВІЛ-інфекції серед людей похилого віку в Україні

Adapting and piloting a decision-aid intervention (PORADA) to engage older people with HIV (OPWH) in HIV care and treatment programs

Термін реалізації

01.09.2022 – 31.07.2025

Головний дослідник

Олександр Зезюлін

Замовник

National Institutes of Health (NIH)

Мета проєкту

Адаптація втручання з надання допомоги у прийнятті рішень (PORADA) та його пілотне тестування для залучення людей віком 50+ з ВІЛ до програм догляду та лікування ВІЛ.

Цілі та завдання

1. Спираючись на модель процесу розголошення Шодуара і систему стигматизації ВІЛ доктора Ерншоу, використовуючи якісний опис із напівструктурованими інтерв’ю – дослідити, як люди похилого віку (50+) з позитивним ВІЛ статусом приймають рішення щодо розкриття свого ВІЛ-статусу.
2. Використовуючи дані з мети 1, розробити прототип допомоги для прийняття рішень для ВІЛ+ похилого віку, який допоможе оцінити їхні потреби в догляді, зважити «за» і «проти» розкриття свого ВІЛ-статусу та надати ресурси для прийняття оптимального рішення.
3. Провести пілотне рандомізоване клінічне дослідження адаптованого втручання (ПОРАДА) у порівнянні із стандартною допомогою для визначення прийнятності та доцільності даної стратегії.
Догори