Вивчення комунікаційних процесів щодо інфікування ВІЛ

Study of communication processes regarding HIV infection

Термін реалізації

20.08.2021 – 28.02.2022

Головний дослідник

Олександр Зезюлін

Замовник

United States Agency for International Development (USAID)

Мета проєкту

Виявити найбільш ефективні комунікаційні процеси для впливу на поведінку стосовно тестування і раннього лікування ВІЛ.

Цілі та завдання

  1. Оцінка рівня поінформованості щодо ВІЛ.
  2. Оцінка каналів, інструментів комунікації та джерел інформації.
Догори