Вивчення поширеності психічних розладів серед пацієнтів програми замісної підтримуючої терапії. Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ): Оцінка бар’єрів доступу до ЗПТ та оцінка моделей надання послуг в контексті їх ефективності.

Study of mental disorders prevalence among opioid agonist therapy patients. Opioid agonist therapy (OAT): Barriers to the assessment of access to OAT and evaluation of service delivery models in the context of their effectiveness.

Термін реалізації

07.06.2021 – 31.12.2022
08.02.2022 – 29.03.2022

Головний дослідник

Костянтин Думчев

Замовник

Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis & Malaria

Мета проєкту

 1. Вивчення поширеності психічних розладів серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які перебувають на програмі ЗПТ.
 2. Bизначення ключових бар’єрів доступу до програми замісної підтримувальної терапії в Україні для людей, які вживають наркотики ін’єкційно.

Цілі та завдання

Базова Ціль 1 буде досягнута шляхом виконання наступних завдань:

 1. Дослідити поширеність психічних розладів серед пацієнтів ЗПТ;
 2. Виявити які психічні розлади є найпоширенішими серед пацієнтів ЗПТ;
 3. Дослідити які психічні розлади є найбільш поширеними серед пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів;
 4. Дослідити вплив психічних розладів на ефективність лікування в програмі ЗПТ;
 5. Дослідити поширеність запиту на збільшення дози та проявами психічних розладів;
 6. Проаналізувати вживання інших ПАР та проявів психічних розладів;
 7. Проаналізувати наявні бар’єри до звернення за психологічною/психіатричною допомогою;
 8. Надати рекомендації щодо кроків, які можливо вжити для оптимізації зниження важкості перебігу психічних розладів у пацієнтів ЗПТ.

Базова Ціль 2 буде досягнута шляхом виконання наступних завдань:

 1. Описати моделі організації ЗПТ в країнах, які мають велике охоплення послугами ЗПТ, з акцентом на особливості організації лікування, завдяки яким вдалось досягти високих показників охоплення;
 2. Проаналізувати наявні дослідження щодо бар’єрів доступу до ЗПТ пацієнтів у світі та в Україні;
 3. Визначити основні бар’єри доступу до ЗПТ пацієнтів в Україні;
 4. Сформувати рекомендації щодо подолання бар’єрів для впровадження на рівні ЗОЗ та національному рівні для сприяння розширенню впровадження ЗПТ.
Догори